Projekt Comenius

Program Comenius jest skierowany do osób i instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej. Jego celem jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

W programie Comenius uczestniczymy od kilku lat. Aktualnie mamy podpisaną umowę o współpracy i partnerstwie z niemiecką szkołą Albert-Schweizer-Gymnasium w Sömmerda. Wspólnie z nią jak i ze szkołami z Finlandii, Litwy i Węgier realizujemy projekt „@WASsERLEBEN-@WAStun” („Coś przeżyć, coś zrobić”). Projekt dotyczy wody i wszelkich aspektów z nią związanych.
Zapraszamy do obejrzenia krótkich prezentacji z pobytów w Kłajpedzie i Budapeszcie
KłajpedaBudapeszt