Trening umiejętności społecznych

Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza – teoretyczna, zakłada cykl 33 lekcji prowadzonych przez nauczycieli, podczas których uczniowie zdobywają Umiejętności Życiowe (Life Skills).

Druga część, praktyczna, to realizacja projektów uczniowskich, stworzonych przez uczniów w trakcie trwania programu wedle własnych pomysłów. Projekty są realizowane przez uczniów samodzielnie, w grupach minimum 5-osobowych ze wspierającą osobą dorosłą (nauczycielem), która czuwa nad przebiegiem prac.

Program „Trening Umiejętności Społecznych” jest realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży dzięki wsparciu Credit Suisse EMEA Foundation.