Dokumenty do wypełnienia przed praktyką zawodową

Technik organizacji reklamy

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

Wyciąg z programu nauczania dotyczący praktyki zawodowej

Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (załącznik nr 3)

Kryteria oceniania ucznia na praktyce (załącznik nr 4)

Regulamin odbywania praktyki zawodowej

Technik handlowiec

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla jednego ucznia

Umowa o organizację praktyki zawodowej dla grupy uczniów

Wyciąg z programu nauczania dotyczący praktyki zawodowej

Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (załącznik nr 3)

Kryteria oceniania ucznia na praktyce (załącznik nr 4)

Regulamin odbywania praktyki zawodowej